Το 4eProject είναι μια εταιρία σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Συνεργάζεται από το 2009 με εκπαιδευτικές μονάδες, ιδιώτες εκπαιδευτικούς, φροντιστήρια και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, παράγοντας πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιώντας βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών και σταδιακά επεκτάθηκε σε υπηρεσίες σχετικά με την μη τυπική μάθηση.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων προϋποθέτει συνεργασία με τον κατάλληλο επαγγελματία κάθε φορά. Η υλοποίηση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προϋποθέτουν ακόμα μεγαλύτερο εύρος ατόμων. Έτσι στην ομάδα μας συνεργάζονται:

 • εκπαιδευτικοί
 • εμψυχωτές –υλοποιητές προγραμμάτων
 • ψυχολόγοι
 • εικαστικοί
 • γραφίστες
 • ειδικοί ψηφιακών εφαρμογών

Πού απευθύνεται

 • Ιδιώτες (εκπαιδευτικοί και γονείς κυρίως)
 • Σχολεία όλων τω βαθμίδων-ιδιωτικά και δημόσια
 • Συλλόγους και ΜΚΟ
 • Φορείς πολιτισμού-μουσεία-κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
 • Εταιρίες-Φορείς τουρισμού
 • Δήμους

Πώς σας βοηθούμε

Αν είστε ιδιώτης εκπαιδευτικός θα βρείτε στην ομάδα μας έναν χρήσιμο συνεργάτη που σας δίνει λύσεις στην εύρεση και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και στην οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

Αν είστε εκπαιδευτικός φορέας (σχολείο, φροντιστήριο, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης κ.ά.) θα έχετε από μας οργανωμένα προγράμματα και εξειδικευμένο υλικό για τους μαθητές σας.

Αν είστε γονιός θα βρείτε στην ομάδα μας ανθρώπους με διάθεση, χαμόγελο και γνήσια αγάπη για τα παιδιά, που υποστηρίζουν την κάθε ξεχωριστή στιγμή σας με τα ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Αν είστε επιχείρηση θα βρείτε στην ομάδα μας τον ειδικό συνεργάτη που ψάχνατε για να προωθήσετε με πρωτότυπο τρόπο τη δουλειά σας, να οργανώσετε προγράμματα κοινωνικής ευθύνης ή να προσφέρετε στους εργαζόμενούς σας επιμορφωτικά προγράμματα  και προγράμματα team building

Αν δραστηριοποιείστε στον κλάδο του τουρισμού η ομάδα μας σας στηρίζει στην οργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά, στην υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για ενήλικες καθώς και στην παραγωγή customised  αναμνηστικού υλικού, για να μείνετε αξέχαστοι στους επισκέπτες σας.