Σχολεία & Εκπαιδευτικοί

Η ομάδα μας σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και συνεργάζεται με σχολικές ομάδες στη δημόσια εκπαίδευση, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ιδιώτες εκπαιδευτικούς. Επίσης επισκεπτόμαστε σχολικές ομάδες υλοποιώντας βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια που εμπλουτίζουν το έργο των εκπαιδευτικών και τις σχολικές δραστηριότητες των παιδιών.