Συχνές ερωτήσεις

Σχεδιάζεται εξυπηρετώντας συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Στηρίζεται σε δεδομένα, όπως ο αριθμός και η ηλικία των συμμετεχόντων, ο χώρος υλοποίησης και η υποδομή. Έχει δομή, δεδομένη χρονική διάρκεια και χωρίζεται σε φάσεις. Περιλαμβάνει φάση διαρθρωτικής και τελικής αξιολόγησης. Τα μέσα και οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ποικίλουν. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη διδασκόμενη ύλη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζει το 4e-project περιλαμβάνουν πλούσιο υλικό που αξιοποιείται με συγκεκριμένο προτεινόμενο προγραμματισμό καθώς και αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις. Το περιεχόμενο του προγράμματος παραμένει στην κατοχή του εκπαιδευτικού φορέα ή του ιδιώτη.

Πρόκειται για ένα είδος εκπαιδευτικού προγράμματος περιορισμένης διάρκειας που υλοποιείται από εξειδικευμένο άτομο σε συγκεκριμένο χώρο. Στηρίζεται στο βίωμα, στη δημιουργία ερεθισμάτων και σε ποικίλες δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τα βιωματικά εργαστήρια που οργανώνει το 4e-project έχουν δομή και στόχους, οι οποίοι ωστόσο εξυπηρετούνται μέσα από πιο βιωματικές και παιγνιώδεις διαδικασίες. Ένα εργαστήριο μπορεί να έχει ανοιχτό χαρακτήρα (τα εργαστήρια σχεδιάζονται για ετερόκλητες ηλικιακές ομάδες, μη συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων είναι ευέλικτος) ή κλειστό (συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και αριθμός ατόμων).

Τα εργαστήρια υλοποιούνται συνήθως στον χώρο του σχολείου ή σε επιλεγμένους εξωτερικούς χώρους.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται από την ομάδα σχεδιασμού του 4e-project η οποία αποτελείται από επιστήμονες εκπαιδευτικής πολιτικής, σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, μουσειοπαιδαγωγούς, καθηγητές πληροφορικής με ειδίκευση στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, καθηγητές ξένων γλωσσών και ψυχολόγους. Για την αισθητική αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του εποπτικού υλικού συνεργάζονται επίσης εικονογράφοι και γραφίστες. Η υλοποίηση γίνεται από έμπειρους παιδαγωγούς και εμψυχωτές.

Πολλές φορές ο ορθός σχεδιασμός ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος απαιτεί τη συνδρομή των ειδικών. Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία το 4e-project καλωσορίζει ειδικούς συνεργάτες που ενισχύουν την τεκμηρίωση του σχεδιασμού και την πληρότητα της υλοποίησης.

Οι υπηρεσίες του 4e-project αφορούν:

 • Σχολεία όλων των βαθμίδων
 • Ιδιώτες εκπαιδευτικούς
 • Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα μελέτης και κέντρα ξένων γλωσσών
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και παιδότοπους
 • Φορείς πολιτισμού
 • Εταιρίες
 • Γονείς και Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

Φιλοσοφία του 4e-project είναι ότι ο κάθε ένας από εμάς μαθαίνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και έχει τις δικές του εκπαιδευτικές ανάγκες. Με αυτή τη σκέψη προσαρμόζουμε στο μέγιστο δυνατό τα προτεινόμενα προγράμματα πάνω στις ανάγκες του κάθε φορέα.

Ωστόσο η καινοτομία των υπηρεσιών μας είναι η δυνατότητα να σχεδιάσουμε εξ αρχής ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Τα προγράμματα για σχολεία σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα από τους εκπαιδευτικούς που τα αποκτούν και να γίνουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια τους.

Σχεδιασμός ενός προγράμματος κατά παραγγελία σε 7 βήματα:

 1. Επιλέγετε τον θεματικό άξονα
 2. Καθορίζουμε από κοινού τους στόχους του προγράμματος
 3. Δημιουργούμε ένα  χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού, της παραγωγής και της υλοποίησης του προγράμματος
 4. Προτείνουμε μια βασική δομή του προγράμματος- λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πόρους, τα διαθέσιμα μέσα, τον αριθμό και την ηλικία των συμμετεχόντων και την υλικοτεχνική υποδομή.
 5. Αξιολογείτε τον προτεινόμενο σχεδιασμό και  τον ανατροφοδοτείτε με ερεθίσματα από τα ίδια τα παιδιά.
 6. Προχωράμε στον τελικό σχεδιασμό και την παραγωγή του προγράμματος
 7. Εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα και προχωράμε σε διαρθρωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του από τον εκπαιδευτικό.

Οι συνεργάτες του 4e-project βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδίασαν για σας.

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα ή την υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σε ένα βιωματικό εργαστήριο στο χώρο του σχολείου ξεκινά από 4 ευρώ ανά παιδί, η απόκτηση εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή μέσω της πλατφόρμας e-lectio ξεκινά από 15 ευρώ ανά πρόγραμμα, ο σχεδιασμός ενός προγράμματος κατά παραγγελία ξεκινά από 150 ευρώ.