Προγράμματα & Υλικό Κατά Παραγγελία

Φιλοσοφία του 4e-project είναι ότι ο κάθε ένας από εμάς μαθαίνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και έχει τις δικές του εκπαιδευτικές ανάγκες. Με αυτή τη σκέψη προσαρμόζουμε στο μέγιστο δυνατό τα προτεινόμενα προγράμματα πάνω στις ανάγκες του κάθε φορέα.

Ωστόσο η καινοτομία των υπηρεσιών μας είναι η δυνατότητα να σχεδιάσουμε εξ αρχής ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μια σχολικής τάξης ή μιας σχολικής μονάδας. Τα προγράμματά μας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα από τους εκπαιδευτικούς που τα αποκτούν και να γίνουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια τους.

Σχεδιασμός ενός προγράμματος κατά παραγγελία σε 7 βήματα:

  1. Επιλέγετε τον θεματικό άξονα
  2. Καθορίζουμε από κοινού τους στόχους του προγράμματος.
  3. Δημιουργούμε ένα  χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού, της παραγωγής και της υλοποίησης του προγράμματος.
  4. Προτείνουμε μια βασική δομή του προγράμματος – λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πόρους, τα διαθέσιμα μέσα, τον αριθμό και την ηλικία των συμμετεχόντων και την υλικοτεχνική υποδομή.
  5. Αξιολογείτε τον προτεινόμενο σχεδιασμό και  τον ανατροφοδοτείτε με ερεθίσματα από τα ίδια τα παιδιά.
  6. Προχωράμε στον τελικό σχεδιασμό και την παραγωγή του προγράμματος.
  7. Εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα και προχωράμε σε διαρθρωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του από τον εκπαιδευτικό.

Οι συνεργάτες του 4e-project βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδίασαν για σας.