Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής

15,00 

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

* Το υλικό διατίθεται σε ψηφιακή μορφή και αποστέλλεται στο email σας.

Περιγραφή

Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής

 • Οδική ασφάλεια
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Διατροφή
 • Φυσικό περιβάλλον
 • Οικολογία
 • Υγεία
 • Ζώα
 • Επαγγέλματα
 • Τεχνολογία

Περιλαμβάνει 6 φύλλα εργασίας έτοιμα προς χρήση για κάθε ενότητα

 • Οδική ασφάλεια
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Διατροφή
 • Φυσικό περιβάλλον/οικολογία-Ζώα
 • Πολιτιστική κληρονομιά
 • Υγεία
 • Σεξουαλική αγωγή
 • Εθελοντισμός
 • Διαφορετικότητα
 • Επαγγέλματα

Περιλαμβάνει 4 φύλλα εργασίας έτοιμα προς χρήση για κάθε ενότητα