Φροντιστήρια Μ. Ε.

Στηρίζουμε το έργο των εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης σχεδιάζοντας προγράμματα και υλικό που ανταποκρίνονται στις καθημερινές διδακτικές τους ανάγκες. Παράλληλα οργανώνουμε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και ειδικά προγράμματα για εφήβους, έχοντας πάντα ως στόχο την αναβάθμιση της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.