Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Από το χαρτί στην οθόνη”

Από το χαρτί στην οθόνη

3 και 4 Ιουλίου 2013

Μέσα από το  σεμινάριο με τίτλο «Από το χαρτί στην οθόνη» οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν μεταξύ άλλων  στο να:

  • να ψηφιοποιήσουν το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό τους
  • να εξασκηθούν στην χρήση σύγχρονων εργαλείων δημιουργίας διαδραστικού ψηφιακού υλικού (για offline και online διανομή)
  • να δημιουργήσουν βιντεο-μαθήματα
  • να μετατρέψουν εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή εξαγώγιμη σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα προγράμματα Adobe Captivate, Articulate QuizMaker, Articulate Engage, Articulate Storyline, iSpring Pro Suite, Camtasia Studio, MathType 6, PDF Annotator, Abbyy Screenshot Reader στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν και πρακτικά.

Δίνεται έντυπο και ψηφιακό υλικό καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.
Δηλώσεις συμμετοχής ως 30 Ιουνίου

Μάθετε περισσότερα