Εκπαιδευτικά προγράμματα & Υλικό για Νηπιαγωγείο & Δημοτικό

Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 4e-project είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν ταυτόχρονα ευελιξία, αλλά και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό στον παιδαγωγό που τα αξιοποιεί. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν κάρτες με εποπτικό υλικό, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις σε αρχείο pptx, εκπαιδευτικά παιχνίδια, αφίσες, ψηφιακά κουίζ και παιχνίδια. Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στην ηλικία των παιδιών.