Εκπαιδευτικά προγράμματα & υλικό για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η ομάδα μας σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και συνεργάζεται με σχολικές ομάδες στη δημόσια εκπαίδευση, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ιδιώτες εκπαιδευτικούς.