“εκπαιδευτικά παιχνίδια”

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 11.00-14.00

Η αξία του παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού μέσου είναι η αφετηρία για αυτή τη συνάντηση. Ωστόσο το σεμινάριο δεν στοχεύει στη θεωρητική παρουσίαση του θέματος. Δημιουργούμε παιχνίδια με εύκολο τρόπο που αφορούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα και μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε μια σχολική τάξη.
Δίνονται ιδέες, τρόποι, προτάσεις και παρουσιάζονται δείγματα εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν και οι ίδιοι εκπαιδευτικά παιχνίδια και λαμβάνουν έντυπο και ψηφιακό υλικό για περαιτέρω αξιοποίηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε φοιτητές/τριες.

Εισηγήτριες σεμιναρίου:
Άννα Αθανασιάδου (εκπαιδευτικός-συγγραφέας, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων)
Εύη Μπόικου (εκπαιδευτικός-υλοποίηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

Χώρος διεξαγωγής:
Αθήνα, Βιβλιοπωλείο «Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού», Μαυρομιχάλη 5 (πλησίον Ακαδημίας)

Σάββατο 9 Απριλίου 2016 Διάρκεια:11.00-14.00

Συμμετοχή: 12 ευρώ
Για συνδρομήτριες/τες περιοδικού «Παράθυρο στην εκπαίδευση» -φοιτήτριες/τές: 10 ευρώ

Για δηλώσεις συμμετοχής τηλ. 2103601365-6 και 2167005390, 6975169192  (Βασιλική Χαναβέρη)

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης