Δωρεάν σεμινάριο -δημιουργική γραφή και ελληνικό σχολείο