Δήμοι - Μουσεία - ΜΚΟ

Η πολύχρονη εμπειρία των συνεργατών μας εξασφαλίζει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων που διευκολύνουν ή εμπλουτίζουν το έργο των ΜΚΟ και των Δήμων. Ταυτόχρονα η ομάδα μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε Μουσεία που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και πρωτότυπες δράσεις.