Τι είναι το σεξ;

(μια μικρή ιστορία για το μεγάλο θέμα της σεξουαλικής αγωγής στην Ελλάδα) Της Άννας Αθανασιάδου Μια μέρα ο μικρός Γιάννης άκουσε τη λέξη σεξ. Δεν ήξερε τι σημαίνει αυτή η

Είναι χρησιμο να ξέρουμε

Τυπική εκπαίδευση: το ιεραρχικά δομημένο, χρονικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει, πέραν των γενικών ακαδημαϊκών σπουδών, μια ποικιλία εξειδικευμένων προγραμμάτων και οργανισμών για την